USERNAME    PASSWORD   REGISTER | FORGOT PASSWORD ?
รับข่าวสยามบันเทิง
ทางมือถือ
  PR News : โครงการปลูกป่าประชารัฐ คืนผืนป่าดงพญาเย็น           โครงการเพื่อผู้พิทักษ์ ปีที่ 3 โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าประชารัฐ คืนผืนป่าดงพญาเย็น” ผืนป่ามรดกโลกอุทยานแห่งชาติทับลาน พื้นที่ที่มีการจับกุมดำเนินคดีในการบุกรุกป่าและตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่า สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าได้พื้นที่ดำเนินการจำนวน 50 ไร่ พื้นที่ปลูก บริเวณบ้านทุ่งแฝก หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบ การจัดการพื้นที่กับภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน  เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ

           ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 11-13 สิงหาคม 60 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ทางบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ใคร่ขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม + ทำข่าว ในวันที่ 11 และ 12 สิงหาคม 60 (โดยมีรถบริการในวันเวลาดังกล่าว รถออก 10.00น วันที่ 11 ส.ค.60 ณ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ซ.โยธินพัฒนา เลียบด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์)

            หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการดูแลท่านสื่อมวลชนในครั้งนี้
 


    
สอบถามเพิ่มเติม / 081 8017817
 
 
 
 

1142   0

ค้นหาข้อมูล  | search |
© 2009 by SBT.co.th : Siambunterng Newspaper . All rights reserved