USERNAME    PASSWORD   REGISTER | FORGOT PASSWORD ?
รับข่าวสยามบันเทิง
ทางมือถือ
  PR News : ดีป้า ถก 20พันธมิตร เร่งขับเคลื่อน “ระยองเมืองอัจฉริยะ” ชูพัฒนา “ระบบข้อมูลการบริหารเมือง”ในพื้นที่ อีอีซี
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคตะวันออก เข้าร่วมหารือขับเคลื่อน 'ระยองเมืองอัจฉริยะ' ในกิจกรรมการประชุมหน่วยงานพันธมิตรกว่า 20หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ระยอง เพื่อกำหนดนโยบายขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ชูการพัฒนา “ระบบข้อมูลการบริหารเมืองอัจฉริยะ” เพื่อวางรากฐานการบูรณาการข้อมูลในพื้นที่ EEC ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้นำจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมระดมความเห็น

          ดร. ศุภกร สิทธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  เปิดเผยว่า ดีป้า สาขาภาคตะวันออก ได้เข้าร่วมหารือพร้อมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กว่า 20 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า 'เมือง' คือ ความหลากมิติ ที่ประกอบขึ้นจากสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่  ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ระยอง โดยเฉพาะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ส่งผลรุนแรงต่อปัญหาอื่นๆ ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและเยียวยาปัญหาในอดีต การจัดให้ 'ฟังความเห็น' ของคนระยองผ่านกลไกเวทีประชาคม และคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะระดับจังหวัด จึงเป็นช่องทางระดมความคิดความเห็นและความต้องการ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

          “ที่ประชุมได้หารือกัน เพื่อตีโจทย์ความต้องการของเมืองไปสู่ขั้นตอนการวางระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยจังหวัดระยองขึ้นชื่อ ว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุด แต่รายได้นั้นไม่ได้เกิดจากคนระยองส่วนใหญ่ที่ยึดอาชีพเกษตรกร แต่เป็นรายได้ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่  กลไกด้านเมืองอัจฉริยะจะมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องนี้ ผ่านเวทีการระดมความคิดเห็น เพื่อตกผลึกแนวคิดในการพัฒนาเมืองต่อไป” ดร.ศุภกรกล่าว

          ดร.ศุภกร กล่าวด้วยว่า ดีป้าได้นำเสนอการพัฒนา “ระบบข้อมูลการบริหารเมืองอัจฉริยะ” เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลในพื้นที่ EEC ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับการเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมือง (City Big Data) สำหรับการบริหารเมืองอัจฉริยะ (City Data Integration) และเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการตัดสินใจในการบริหารเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Smart City Governance) โดยระยองตั้งเป้าจากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตามแนวทาง Smart Mobility เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม และเชื่อว่าจะเกิดความร่วมมือและมีการขยายผลมากขึ้นต่อไปในอนาคต

 
สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณวรัชญ์ชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน)
ส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โทรศัพท์  094 545 5054 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aad-pr@depa.or.th
หรือที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์สำนักงาน
คุณเดือนเด่น  รัตตะมาน (เดือน) 
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
โทรศัพท์ 084 222 9646 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ duean.tvbplus@gmail.com
 

339   0

ค้นหาข้อมูล  | search |
Top 10 PR news
© 2009 by SBT.co.th : Siambunterng Newspaper . All rights reserved