USERNAME    PASSWORD   REGISTER | FORGOT PASSWORD ?
รับข่าวสยามบันเทิง
ทางมือถือ
  PR News : ‘อวด-ดี อาชีวะ 5’สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา อวด-ดี อาชีวะ 5 ในโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ. ปทุมธานี โดยมีบุคลากรชาวอาชีวศึกษา เข้าร่วมการอบรมมากกว่า 200 คน มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 21 ผลงาน จาก 16 วิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผลงานจากชาวอาชีวศึกษาส่งเข้าประกวดมากถึง 91 นับเป็นการแสดงพลังความดีงาม และความภาคภูมิใจในความเป็นอาชีวศึกษา เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

          นายวิทวัต ปัญจมะวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวะ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมชาวอาชีวศึกษาที่ผลิตผลงานส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ เพราะการสื่อสารเรื่องราวดีๆ ของชาวอาชีวศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ “คนช่างสร้างชาติ” “สุดยอดนวัตกรรม” “จิตอาสาอาชีวะ” และ “อาชีวะเปลี่ยนชีวิต” ล้วนเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษา สร้างมุมมอง เสริมสร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อชาวอาชีวศึกษาให้กับสังคม ซึ่งการสื่อสารเรื่องราวดีๆ เหล่านี้ จะประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มต้นจากชาวอาชีวศึกษาเอง

          นอกจากนี้ การแสดงออกและผลิตสื่อในโลกออนไลน์ เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ดังนั้น การเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ ยังจะทำให้ชาวอาชีวศึกษาเรียนรู้ เข้าใจในการแสดงออกผ่านสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เท่าทัน ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อวิทยาลัย และต่อสังคมส่วนรวมของประเทศอีกด้วย 
 
          เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยังได้ให้กำลังใจกับชาวอาชีวศึกษาทุกคนด้วยว่า การประกวดในครั้งนี้ แม้ท้ายที่สุดจะเป็นการชิงรางวัลสุดยอดผลงาน อวด-ดีอาชีวะ 5 และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 380,000 บาทก็จริง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่รางวัลที่อยู่สุดท้ายปลายทาง สิ่งที่สำคัญกว่า คือ กระบวนการเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ การทำงานรวมกับผู้อื่น รวมถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนๆ ต่างวิทยาลัย และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสื่อสารเรื่องราวดีๆ ของชาวอาชีวศึกษาด้วยฝีมือ และหัวใจของเราเอง  
 
 
ผลงานโดนเด่นผ่านเข้ารอบคัดเลือก 21 ทีม การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ อวด-ดี อาชีวะ 5
หัวข้อ “คนช่างสร้างชาติ”
1.      มาร์ดีย์ผนังมีชีวิต  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
2.      ประเสริฐ จำปาวัลย์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3.      ประแจทอง    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
4.      เบื้องหลังผ้าห่มต้านภัยหนาว    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ. ราชบุรี
หัวข้อ “สุดยอดนวัตกรรม”
5.      เสียบ       วิทยาลัยเทคนิคน่าน
6.      ROOF     วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.      มนต์รักฟักไข่      วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  จ. กาฬสินธุ์
8.      ชาวนากับป่นปลา       วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
9.      ขี้เหล็ก     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
หัวข้อ “จิตอาสาอาชีวะ”
10.  The Holiday   วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ. ราชบุรี
11.  คนพิเศษ     วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จ. สุพรรณบุรี
12.  กาลครั้งหนึ่ง     วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จ. ขอนแก่น
13.  ตรวจรถ ตรวจรัก    วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จ. บุรีรัมย์
หัวข้อ “อาชีวะเปลี่ยนชีวิต”
14.  เรือ       วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
15.  Diary เธอกับฉัน ความฝัน ความรัก   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
16.  เปลี่ยน    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
17.  Step สู้ชีวิต   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
18.  ของขวัญอาชีวะ   วิทยาลัยการอาชีพเบตง จ. ยะลา
19.  บูม ซาลาเปา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
20.  Choice ทางเลือก     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
21.  นาย 'เจ'    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี


985   0


ค้นหาข้อมูล  | search |
Top 10 PR news
© 2009 by SBT.co.th : Siambunterng Newspaper . All rights reserved